Acordul de prelucrare a datelor cu caracter Personal (Politica de Confidențialitate)

Versiunea actuală din 28 ianuarie 2021

1. Dispoziții generale

Această Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica”) a fost elaborată în conformitate cu cerințele Legii federale nr. 152-ФЗ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal” și stabilește procedura pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și măsuri pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal de către site-ul uniticket.ro.
În condițiile prezentului Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare Acord), Operatorul prelucrează și protejează datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii site-ului uniticket.ro, cu ajutorul cărora Utilizatorii pot căuta informații despre aer bilete oferite pentru cumpărare de către parteneri. Accesul la serviciul UniTicket este oferit prin intermediul site-ului web la https://uniticket.ro

Important: serviciul UniTicket nu vinde sau rezerva direct bilete de avion. Rezervarea și cumpărarea finală se vor face pe partea / site-ul web al partenerului (companie aeriană de transport, agenție de turism online). Partenerul poartă răspunderea pentru rezervarea, achiziționarea, transportul, cazarea și alte servicii furnizate în mod corespunzător către Utilizator. Serviciul UniTicket, la rândul său, se angajează să facă tot posibilul pentru a rezolva problemele utilizatorilor apărute atunci când folosind UniTicket, inclusiv oferind asistență utilizatorilor în cooperare cu partenerul.

Acord — acest document cu toate completările, modificările și documentele obligatorii specificate în acesta, precum și acordul încheiat între Operator și Utilizator pe baza acestuia.

Utilizator — o persoană care acceptă condițiile Acordului, are capacitate juridică deplină, are propria adresă de e-mail pe Internet, un computer personal și / sau dispozitiv mobil, accesul la care este la dispoziția sa.

Operator — UniTicket, independent sau împreună cu alte entități juridice incluse în grupul său de persoane, organizând și (sau) prelucrând datele cu caracter personal, precum și stabilind scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiuni (operațiuni ) efectuate cu date cu caracter personal, precum colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), extragere, utilizare, transfer (distribuție, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi efectuată de către Operator atât în ​​moduri automatizate, cât și neautomatizate.

Partener — un operator de transport aerian, agenții de turism online, pe site-urile web ale cărora se efectuează vânzarea directă și rezervarea de bilete de avion și alte servicii de călătorie către Utilizatori. Partenerul este responsabil pentru rezervarea, cumpărarea, transportul, cazarea și alte prestări de servicii către Utilizator efectuate în mod corespunzător către Utilizator.

Date cu caracter personal — orice informație pe care Utilizatorul o furnizează despre sine în timp ce folosește serviciul UniTicket.

2. Condiții pentru colectarea și stocarea datelor cu caracter personal

Utilizarea serviciului UniTicket și furnizarea Operatorului cu datele sale personale, Utilizatorul în mod independent, în mod liber, prin propria voință și în propriile sale interese, dă Operatorului un consimțământ expres nelimitat pentru orice metode de prelucrare a datelor sale personale.
Operatorul notifică în plus Utilizatorul cu privire la condițiile de colectare și stocare a datelor cu caracter personal prin afișarea unui anunț cu textul: „Dând clic pe Abonare, sunteți de acord cu regulile de procesare a datelor cu caracter personal.”
Utilizatorul trebuie să se familiarizeze în mod independent cu condițiile de utilizare a datelor sale personale înainte de a începe prelucrarea acestora.
Operatorul folosește Google Analytics și Yandex.Metrica pentru a analiza traficul site-ului web. Google Analytics și Yandex.Metrica generează informații statistice și alte informații despre site-ul web utilizând cookie-uri stocate pe computerele Utilizatorului. Aceste informații sunt utilizate pentru a compila rapoarte privind utilizarea site-ului web. Datele primite sunt stocate de Google și Yandex.
Utilizatorul are în orice moment dreptul de a-și revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale, trimițând o cerere către Operator la [email protected] . Operatorul oprește prelucrarea datelor cu caracter personal și le distruge într-o perioadă care nu depășește 30 de zile calendaristice de la data primirii unei astfel de cereri, cu excepția datelor necesare pentru stocare în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse. În acest caz, Operatorul stochează numai datele personale anonimizate ale Utilizatorului în sistemele sale de baze de date.

3. Obiectivele acordului

Obiectivele acordului includ:

încheierea unui acord cu Utilizatorul pentru utilizarea serviciului UniTicket;
îndeplinirea obligațiilor în temeiul acordurilor încheiate, oferind utilizatorului acces la serviciul UniTicket și la capacitățile acestuia, deoarece utilizatorul este parte sau beneficiar sau garant în temeiul unui astfel de acord;
participarea la activități de cercetare și marketing desfășurate de Operator;
trimiterea de mesaje publicitare către Utilizator și primirea de informații publicitare prin rețelele de telecomunicații (inclusiv utilizarea de comunicații mobile și e-mail);
promovarea serviciului pe piață prin stabilirea de contacte directe cu Utilizatorii care utilizează rețele de comunicații;
efectuarea de cercetări statistice și analitice interne privind utilizarea serviciului.

Operatorul poate colecta și stoca următoarele date primite de la Utilizator:

Adresa de email;
Adresa IP, cookie-urile, parametrii și setările browserelor de internet;
Statistici privind utilizarea funcțiilor de serviciu de către utilizator, precum și alte informații tehnice.

Operatorul poate utiliza transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către o entitate juridică străină pentru a îndeplini un acord cu Utilizatorul. Când toate obiectivele sunt atinse, Operatorul poate garanta Utilizatorului distrugerea Datelor sale personale pe teritoriul unui stat străin.

4. Securitate

Operatorul stochează datele cu caracter personal și asigură protecția acestora împotriva accesului și diseminării neautorizate în conformitate cu regulile și reglementările interne. În ceea ce privește datele personale ale utilizatorului, confidențialitatea acestora este menținută, cu excepția cazurilor în care tehnologia serviciului UniTicket sau setările software-ului utilizat de Utilizator asigură un schimb deschis de informații cu alți utilizatori ai serviciului UniTicket sau cu orice Utilizatori de internet.

Operatorul are dreptul de a transfera date cu caracter personal către terți în următoarele cazuri:

Utilizatorul și-a exprimat în mod expres consimțământul pentru astfel de acțiuni;
În legătură cu transferul serviciului UniTicket în posesia, utilizarea sau proprietatea unui astfel de terț, inclusiv cesiunea de drepturi în temeiul acordurilor încheiate cu Utilizatorul în favoarea unui astfel de terț;
La cererea unei instanțe sau a unui alt organism de stat autorizat în cadrul procedurii stabilite de lege;
Pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale Operatorului în legătură cu încălcarea acordurilor încheiate cu Utilizatorul.

5. Dispoziții finale

Acordul este guvernat și interpretat în conformitate cu legislația Federației Ruse și este valabil pentru toți Utilizatorii. Toate problemele care nu sunt reglementate de acord sunt supuse rezolvării în conformitate cu legislația Federației Ruse. Versiunea actuală a acordului a fost dezvoltată de Operator pe baza Legii federale din 27 iulie 2006 N 152-FZ „Cu privire la datele cu caracter personal” (modificată la 31 decembrie 2017)
Operatorul are dreptul să efectueze prelucrarea datelor cu caracter personal fără a notifica organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate pe baza paragrafelor. 2 p. 2 art. 22 din Legea federală din 27 iulie 2006 N 152-FZ „Cu privire la datele cu caracter personal”.

Acordul poate fi modificat de Operator unilateral, fără o notificare prealabilă către Utilizator. Noua versiune a Acordului intră în vigoare din momentul publicării la: https://uniticket.ro/personal-data/
Când faceți modificări în ediția curentă, este indicată data ultimei actualizări.

Copyright © 2016-2023. Toate drepturile sunt rezervate. UniTicket.ro-parte a HolidayPrice Inc., lider european în sfera turismului-online și serviciilor însoțitoare. Politica de confidențialitate. Termeni de utilizare. Politica privind cookie-urile. Pentru a accesa materialele, este necesară o legătură directă către site-ul UniTicket.ro.