Acordul de prelucrare a datelor cu caracter Personal (Politica de Confidențialitate)

16.10.2020

1. Dispoziții generale

În conformitate cu termenii acestui Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare-Acordul), Societatea cu răspundere limitată «Kosyan Media», adresa juridică: 194014, ul. Zhukovsky 38, litru, a, POM. 6H, G. St. Petersburg, Rusia, INN 7842365573, control 784201001, OGRN 1077847555191, procese și protejează datele cu caracter personal furnizate de utilizatori de Aviasales serviciu cu care Utilizatorii pot căuta informații despre bilete oferite pentru achiziționarea de către Parteneri (în continuare — Aviasales serviciu). Accesul la Serviciul Aviasales este furnizat prin intermediul site-ului web la adresa https://uniticket.ro Important: Serviciul Aviasales nu vinde direct sau rezerva bilete de avion. Rezervarea și achiziția finală se vor face pe partea/site-ul partenerului (transportator aerian, Agenție de turism online). Partenerul este responsabil pentru rezervarea, cumpărarea, transportul, cazarea și alte servicii prestate utilizatorului. Serviciul Aviasales, la rândul său, se angajează să facă tot posibilul pentru a rezolva problemele utilizatorilor care au apărut atunci când utilizează Aviasales, inclusiv pentru a ajuta utilizatorii în interacțiunea cu partenerul. Acord — acest document cu toate completările, modificările și documentele obligatorii specificate în acesta, precum și Acordul semnat între Operator și utilizator pe baza acestuia. Utilizator-o persoană care acceptă termenii Acordului, are capacitate juridică deplină, are propria adresă de e-mail pe Internet, computer personal și/sau dispozitiv mobil, acces la care este la dispoziția sa. Operator — Societatea cu răspundere limitată «Kosyan mass-Media», în mod independent sau în comun cu alte entități juridice care aparțin grupului de persoane, organizarea și (sau) prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și determinarea scopului prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția de date cu caracter personal să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile), efectuate cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificare (actualizare, modificare), extracție, utilizarea, transferul (de distribuție, de aprovizionare, de acces), depersonalizare, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter Personal poate fi efectuată de către Operator atât în mod automat, cât și în mod neautomatizat. Date personale — Orice informație pe care utilizatorul o furnizează despre sine în procesul de utilizare a serviciului Aviasales.

2. Condiții de colectare și stocare a datelor cu caracter Personal

Prin utilizarea Serviciului Aviasales și furnizarea către Operator a datelor sale cu caracter personal, utilizatorul în mod independent, liber, prin voința Sa și în interesul propriu, acordă operatorului un consimțământ expres pe durată nedeterminată cu privire la orice mod de prelucrare a datelor sale cu caracter personal. Operatorul notifică în continuare utilizatorul despre condițiile de colectare și stocare a datelor cu caracter Personal prin afișarea unui anunț cu textul: «făcând clic pe «Abonare», sunteți de acord cu regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal». Utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu Termenii de utilizare a datelor sale personale înainte de prelucrarea acestora. Utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter Personal în orice moment prin trimiterea unei cereri la Operator, la [email protected] Operatorul trebuie să oprească prelucrarea datelor cu caracter Personal și de a le distruge într-o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii unei astfel de cereri, cu excepția datelor necesare pentru depozitare în conformitate cu legislația în vigoare a Federației ruse. În acest caz, operatorul stochează numai datele personale impersonale ale utilizatorului în sistemele sale de baze de date.

3. Obiectivele Acordului

Obiectivele acordului includ: încheierea unui contract cu utilizatorul pentru utilizarea Serviciului Aviasales; îndeplinirea obligațiilor care decurg din acordurile încheiate prin furnizarea accesului utilizatorului la Serviciul Aviasales și capacitățile sale, deoarece partea sau beneficiarul sau garantul în temeiul acestui Acord este utilizatorul; participarea la activități de cercetare și marketing desfășurate de Operator; trimiterea de mesaje publicitare utilizatorului și primirea de informații publicitare prin intermediul rețelelor de telecomunicații (inclusiv prin); promovarea serviciului pe piață prin contacte directe cu utilizatorii prin intermediul rețelelor de comunicații; efectuarea de cercetări interne statistice și analitice privind utilizarea serviciului. Operatorul poate colecta și stoca următoarele date primite de la utilizator: adresa de e-mail; adresa IP, cookie-uri, setările browserului de Internet; statistici privind utilizarea de către utilizator a funcțiilor Serviciului, precum și alte informații tehnice. Operatorul poate utiliza transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către o persoană juridică străină în scopul executării acordului cu utilizatorul. La atingerea tuturor obiectivelor, operatorul poate garanta utilizatorului distrugerea datelor sale personale pe teritoriul unui stat străin.

4. Siguranță

Operatorul stochează datele cu caracter Personal și asigură protecția acestora împotriva accesului neautorizat și diseminării în conformitate cu normele și reglementările interne. În ceea ce privește datele personale ale utilizatorului, confidențialitatea acestora este menținută, cu excepția cazului în care tehnologia serviciului Aviasales sau setările software-ului utilizat de utilizator asigură un schimb deschis de informații cu alți utilizatori ai Serviciului Aviasales sau cu orice utilizatori de Internet. Operatorul are dreptul de a transfera date cu caracter Personal către terți în următoarele cazuri: utilizatorul a consimțit în mod expres la astfel de acțiuni; În legătură cu transferul de Aviasales serviciu pentru deținerea, utilizarea sau deținerea de astfel de terță parte, inclusiv atribuirea de drepturi în temeiul contractelor încheiate cu Utilizatorul în favoarea unei astfel de părți terțe; La cererea instanței de judecată sau alte organul de stat autorizat în modul stabilit de legislație; de A proteja drepturile și interesele legitime ale Operatorului în legătură cu încălcarea unor contracte încheiate cu Utilizatorul.

5. Dispoziții finale

Acordul este guvernat și interpretat în conformitate cu legile Federației Ruse și este valabil pentru toți utilizatorii. Toate problemele care nu sunt reglementate de acord vor fi soluționate în conformitate cu legislația Federației Ruse. Versiunea actuală a acordului a fost elaborată de Operator pe baza Legii federale din 27 iulie 2006 N 152-FZ «Cu privire la datele cu caracter personal» (modificată la 31.12.2017).) Operatorul are dreptul de a prelucra date cu caracter personal pe baza PP fără notificare organismului autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate. 2 punctul 2 al art. 22 din Legea federală din 27 iulie 2006 N 152-FZ «Despre datele personale». Acordul poate fi modificat de către Operator în mod unilateral, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Noua versiune a Acordului intră în vigoare la data postării sale la adresa: www.aviasales.ru când efectuați modificări în versiunea curentă, este indicată data ultimei actualizări.

Copyright © 2016-2020. Toate drepturile sunt rezervate. UniTicket.ro-parte a HolidayPrice Inc., lider european în sfera turismului-online și serviciilor însoțitoare. Politica de confidențialitate. Termeni de utilizare. Politica privind cookie-urile. Pentru a accesa materialele, este necesară o legătură directă către site-ul UniTicket.ro.